Home > Onderzoeken

Onderzoeken

 

beeldvorming

Afhankelijk van uw symptomen en de onderzoeken die vooraf al gebeurd zijn, kan uw behandelende arts u bijkomende onderzoeken voorschrijven. Deze onderzoeken gebeuren enkel op vertoon van uw voorschrift, vergeet het niet mee te brengen. De meest voorkomende op onze dienst zijn:

  • RX

Een RX of röntgenfoto van nek (cervicale wervelzuil), middenrug (thoracale wervelzuil), lage rug (lumbale wervelzuil), bekken of een ander lichaamsdeel wordt meestal gevraagd als post-operatieve controle om plaatsing en ingroei van implantaten te controleren, breuken uit te sluiten, de stand van de wervelkolom te evalueren, enz...

Het maken van een RX kan zonder afspraak op de afdeling Medische Beeldvorming. Het onderzoek zelf duurt slechts een vijftal minuten.

  • CT-scan

Met de CT-scan worden dunne dwarsdoorsneden van het lichaam gemaakt met een röntgenbuis die om de patiënt heen draait. De computer meet de gegevens van de röntgenstralen en reconstrueert aan de hand hiervan de beelden in alle mogelijke richtingen.

Bij een CT-scan van de hersenen wordt soms contrastvloeistof toegediend om een duidelijker beeld te verkrijgen van het ziektebeeld van de patiënt. In dat geval moet de patiënt 4 uur voor het onderzoek nuchter blijven. Dit wordt op voorhand duidelijk gemeld.

Het maken van een CT-scan kan enkel op afspraak op de afdeling Medische Beeldvorming. Het onderzoek zelf duurt ongeveer vijftien minuten.

  • MR, MRI of NMR-scan

MRI is een beeldvormingsmethode om doorsneden te maken van het lichaam in elke gewenste richting. MRI-beelden geven andere informatie dan RX-beelden of CT-scans. Bij het onderzoek wordt geen gebruik gemaakt van röntgenstralen maar van een grote magneet. De patiënt wordt op een tafel gelegd die gedeeltelijk in een “buis” wordt geschoven. Tijdens het onderzoek maakt het MRI-toestel veel lawaai, daarom krijgt u indien u dit wenst een koptelefoon op. Het onderzoek zelf verloopt volledig pijnloos en is ongevaarlijk. Bij een MRI-onderzoek van de hersenen wordt soms contrastvloeistof toegediend om een duidelijker beeld te verkrijgen van het ziektebeeld van de patiënt, maar in tegenstelling tot een CT-scan hoeft u hiervoor niet nuchter te zijn.

Afhankelijk van het te onderzoeken lichaamsdeel duurt een MRI-onderzoek vijftien tot vijfenveertig minuten. Deze onderzoeken gebeuren enkel op afspraak op de afdeling Medische Beeldvorming.

Aangezien MRI werkt op basis van magnetische velden, zijn er heel wat veiligheidsmaatregelen. U kunt hier de MRI-brochure downloaden om hier meer over te lezen:

Brochure MRI/NMR

Indien u last heeft van claustrofobie, vraag dan vooraf aan uw arts om u een kalmeermiddel voor te schrijven. Dit kunt u dan vóór het onderzoek innemen.

  • Botmeting (= botdensitometrie)

Met behulp van dit onderzoek is het mogelijk om de hoeveelheid kalk in het bot te meten en zo bv. botontkalking of osteoporose op te sporen. De hoeveelheid kalk in uw skelet wordt dan vergeleken met normale waarden bij jong- volwassenen (T-score) en bij personen van uw leeftijd (Z-score). Dit geeft een indruk van de sterkte van uw skelet.

Dit onderzoek gebeurt op de afdeling Nucleaire Geneeskunde en duurt ongeveer vijftien minuten. U hoeft geen afspraak te maken, u kan zich elke werkdag aanmelden op de ze dienst tussen 8u30 en 12u30 en tussen 13u30 en 16u30.

Brochure botmeting

  • Botscan (= botscintigrafie)

Met een botscan of botscintigrafie kunnen we verschillende aandoeningen van het skelet in beeld brengen zoals bv. artrose, botinfecties, complicaties bij prothesen of kwaadaardige botletsels.

Dit onderzoek verloopt in 2 fasen: eerst krijgt u een (onschadelijke) inspuiting met contraststof, waarna u mag vertrekken. Wel vragen we u regelmatig te drinken. Drie à vier uur later gebeurt de eigenlijke scan: eerst wordt het volledige skelet in beeld gebracht (whole body scan), nadien worden nog enkele detailopnames gemaakt van de pijnlijke lichaamsdelen. Dit onderzoek duurt twintig minuten tot een uur en gebeurt op de afdeling Nucleaire Geneeskunde. Het onderzoek gebeurt enkel op afspraak.

Brochure botscan

  • SPECT-CT

Een SPECT-CT-scan combineert twee beeldvormingstechnieken in één enkel onderzoek. SPECT-technologie geeft functionele informatie over het onderzochte lichaamsdeel en laat zo toe om bot- en gewrichtsafwijkingen (zoals artrose, botinfecties, complicaties bij prothesen of kwaadaardige botletsels, ...) op te sporen. CT-technologie geeft structurele, anatomische en morfologische informatie over de exacte locatie, vorm, afmetingen en structuur van de letsels. Het resultaat van een SPECT-CT-scan bestaat uit zeer gedetailleerde driedimensionele beelden.

Dit onderzoek verloopt in 2 fasen: eerst krijgt u een (onschadelijke) inspuiting met contraststof, waarna u mag vertrekken.  Wel vragen we u regelmatig te drinken. Drie à vier uur later gebeurt de eigenlijke scan: deze duurt  20 minuten tot een uur en gebeurt op de dienst Nucleaire Geneeskunde. Het onderzoek gebeurt enkel op afspraak.

Website nucleaire geneeskunde SA

Website nucleaire geneeskunde SV 

  • Discografie

Bij dit onderzoek worden één of meerdere tussenwervelschijven (discus) aangeprikt en ingespoten met contrastvloeistof. Zo worden eventuele scheurtjes (fissuren)  of andere letsels van de discus zichtbaar gemaakt op röntgenbeelden. De pijn die u bij dit onderzoek kunt voelen, wordt beoordeeld en al dan niet in relatie gebracht met de rugklachten.

Een discografie wordt uitgevoerd op de Pijnkliniek onder plaatselijke verdoving.

  • Cerebrale angiografie

Een cerebrale angiografie is een onderzoek waarbij de bloedvaten van het hoofd en de hersenen zichtbaar worden gemaakt. Eerst wordt onder lokale verdoving via de lies een katheter opgeschoven tot in de halsbloedvaten. Vervolgens wordt via deze katheter contrastvloeistof ingespoten. Tenslotte worden er röntgenfoto’s gemaakt van hoofd en hersenen. Het hele onderzoek duurt een tot anderhalf uur.

Voor een cerebrale angiografie wordt steeds een opname gepland. U wordt de dag van het onderzoek ’s ochtends in het ziekenhuis verwacht en na het onderzoek op de radiologie blijft u nog een nacht opgenomen.

Brochure arteriografie