BRAI²N

In de Brai²n afdeling worden alle vormen van neuromodulatie uitgevoerd. Hieronder verstaat men het veranderen van de activiteit van het zenuwstelsel, hetzij medicamenteus, hetzij via elektriciteit. Hierbij kan uitwendige of niet- invasieve elektrische stimulatie worden toegepast of stimulatie via geïmplanteerde apparatuur (invasieve neurostimulatie). De Brai²n afdeling is specifiek gericht op de behandeling van pijn, migraine, neurologische syndromen (bv. Parkinson, dystonie) of de gevolgen van een neurologische aandoening (bv. CVA). Binnen dit centrum is een uitzonderlijke expertise gebundeld met innovatieve neuromodulatietechnieken. Ons centrum is betrokken in verschillende internationale wetenschappelijke studies.

Bezoek de Brai²n website

NeurochirurgieGroep

GZA Ziekenhuizen Campus Sint-Augustinus

Oosterveldlaan 24 - 2610 Wilrijk

03/443 37 71  |  info@neurochirurgiegroep.be